.............................. /..............................

UDGIVELSER

Aleatorik er et nystartet forlag, der udgiver filosofi, politisk tænkning, samt litteratur- og kunstteori i oversættelse. Udgivelserne kan købes i alle danske boghandlere, gennem Saxo og Antipyrine Distribution.

⠀Forlaget Aleatorik, C/O Kommunal Kunst & Teknik, Korsgade 30, 2200 København N, Danmark. CVR 39105683, reg.nr. 8418 kontonr. 8929747810

ACHILLE MBEMBE: NEKROPOLITIK. Achille Mbembe foreligger hermed for første gang på dansk med de to essays ‘Nekropolitik’ og ‘Afkolonisering af universitetet’. Nekropolitik udvikler en kritik af Foucaults og Agambens biopolitiske paradigme med afsæt i nutidige og koloniale former for magtanvendelse. Titelessayet er gået hen og blevet en moderne klassiker. ‘Afkolonisering af universitetet’ er en filosofisk-politisk undersøgelse af kaldet til afkolonisering af uddannelsesinstitutionerne. Udkommer 1. juni 2019.

SIMONE WEIL: PERSONEN OG DET HELLIGE. I ‘Personen og det hellige’ skriver Simone Weil sig ind i et område, hvor etik og retsfilosofi bliver uskelnelige. Hvorfor kan den etiske handling aldrig reduceres til en rettighed, og hvordan sætter begrebet om den juridiske person grænser for retfærdigheden? Weil tynges ikke af detaildiskussioner eller kontekstualiserende forbehold: “Når ytringsfrihed reduceres til propagandafrihed, er de eneste dele af den menneskelig ånd, som fortjener at udtrykke sig, ikke frie til at gøre det.” Hendes ven Albert Camus kaldte hende for “vor tids eneste store ånd.” Udkommer 1. juni 2019.

SIMONE WEIL: NOTE OM DEN ALMENE AFSKAFFELSE AF DE POLITISKE PARTIER. Nu foreligger Simone Weils smædeskrift mod partiånden og den almene partitagen i de demokratiske samfund på dansk. Langt forud for sin tid og med hvidglødende intensitet fejer hendes skrift enhver fortænkt passivitet og vag frygtsomhed til side. "Partierne er en vidunderlig mekanisme, som på det nationale plan sørger for, at ikke en eneste ånd kan henlede sin opmærksomhed på den indsats, der består i at udskille det gode, retfærdigheden og sandheden i de offentlige anliggender." Udkommer 1. juni 2019.

MAURICE BLANCHOT: AT LÆSE. To fortættede essays af Maurice Blanchot foreligger hermed på dansk. ‘At læse’ og ‘Kommunikation’ udgør tilsammen sjette del af L’Espace littéraire, som er Blanchots filosofisk-litterære hovedværk fra 1955. ‘At læse’ er en hemmelighedsfuld udfoldelse af læsningens æstetik: “jeg vil læse det som, når alt kommer til alt, ikke er skrevet.” ‘Kommunikationen’ væver læsningens æstetik sammen med et begreb om værkets egen tale, med en term som i dag er gået tabt i den moderne 'kommunikations' sprog. Udkommer 1. juni 2019.

GUY DEBORD: SKUESPILSAMFUNDET. Guy Debords maniske og utilgængelige hovedværk fra 1967 foreligger hermed i en nyoversat studieudgave. Den nye danske oversættelse er blevet udstyret med et grundigt noteapparat, der åbner tekstens indforståede henvisningslogik. Debords strategiske 'detournementer' af Marx og Hegel kommer således til sin fulde ret. Forfatteren beskrev selv Skuespilsamfundet som “utvivlsomt en af de tre vigtigste samfundskritiske bøger i de sidste hundrede år.” På sin egen deliriske måde er den måske den bedste beskrivelse af nutidens vished om kapitalens triumf. Efterskrift af Mikkel Bolt Rasmussen. Fællesudgivelse med Forlaget Antipyrine. Udgives primo 2020.